Diagnostiek * Advies * Training * Coaching
Onderwijsadvies voor ouders en hun kinderen en docenten.
Manita van der Stel, psycholoog.
Regio Voorschoten/Leiden/ Wassenaar/Den Haag.

 • "Staat u voor een belangrijke keuze/beslissing in de schoolloopbaan van uw kind? Verschillen u en school van mening over de capaciteiten en mogelijkheden van uw kind? Dan kan het nuttig zijn een onafhankelijk deskundige in te schakelen. Neemt u gerust vrijblijvend contact op met Manita van der Stel. Praktijk voor Onderwijsadvies in Voorschoten."

 • "Thuis een vrolijk, actief en leergierig kind, maar op school teruggetrokken of heel druk en ongeïnteresseerd? Herkent u dit? Misschien is er sprake van hoogbegaafdheid."

 • "Hoogbegaafdheid als zodanig is geen probleem. Om te voorkomen dat het een probleem wordt, dienen onderwijsmethoden en –materialen aangepast te worden aan de behoeften van hoogbegaafde leerlingen."

 • "Met de juiste begeleiding kan iedere leerling, met kleine of juist grote stappen, op zijn eigen niveau ‘leren leren’ en zo een plezierige schooltijd hebben."

 • "Mijn uitgangspunt voor het aanbod aan scholen is altijd dat het direct toepasbaar moet zijn in de dagelijkse praktijk. Dat betekent nascholing aan de hand van praktische workshops, coaching van docenten ‘on the spot’ , praktisch uitvoerbare handelingsadviezen voor individuele leerlingen en faalangstreductietraining in de context van schooltaken."

 • "Hoe kan ik mijn leerlingen ‘leren leren’? Praktische workshops over leerstrategieën voor verschillende vakgebieden in het voortgezet onderwijs. Manita van der Stel, Praktijk voor Onderwijsadvies informeert u graag over praktijkgerichte nascholing."

 • "Uitslag Cito Entreetoets groep 7 een onverwacht lage score? Een diagnostisch onderzoek door een onafhankelijk deskundige geeft u duidelijkheid over de capaciteiten van uw kind."

 • "Bas zit in 2Havo, doet zijn huiswerk en leert voor zijn proefwerken, maar toch vallen de cijfers steeds tegen. Net voldoende of net niet….Waarschijnlijk leert Bas op een verkeerde manier. Heeft hij niet de goede leerstrategieën. Leren kun je leren! Manita van der Stel, Praktijk voor Onderwijsadvies biedt individuele begeleiding bij ‘leren leren’."

 • “Ik dacht dat de juf het over een ander kind had bij het eerste oudergesprek in groep 1:Typisch jonge leerling, taalt nergens naar, wil niet zijn naam leren schrijven, kiest elke dag hetzelfde spelletje, kent niet de dagen van de week…” Thuis bouwde Rick hele dorpen van Lego, zette puzzels voor veel oudere kinderen in elkaar en had een volledig ontwikkeld besef van tijd en ruimte. Na een jaar wilde hij niet meer naar school en werd thuis steeds ongelukkiger.  Diagnostisch onderzoek wees uit dat hij hoogbegaafd was. Ook kleuters kunnen al heel bewust onderpresteren en zich aanpassen aan de andere kinderen. In overleg met ouders en school is voor Rick een aangepast programma opgesteld en gaat hij weer met plezier naar school."

 • "Lisanne haalde tegen de verwachting in een hele lage score voor rekenen bij de Cito Entreetoets in groep 7. De leerkracht zei dat het door een gebrek aan inzicht kwam en dat je dat ook niet kunt leren. Voorlopig advies werd VMBO-T/Havo. Uit diagnostisch onderzoek bleek dat Lisanne ruime VWO-capaciteiten had. Na een half jaar begeleiding in toepassing van strategieën waren de redactiesommen geen probleem meer. Inmiddels doet Lisanne het prima op het VWO."

 • "U kunt bij mij terecht voor psychodiagnostisch onderzoek, advies en begeleiding als de schoolprestaties van uw kind achterblijven of als er behoefte is aan een onafhankelijk advies."

 • "Hoogbegaafdheid is geen garantie voor succes in het voortgezet onderwijs. Onderpresteren is meer dan alleen matige of slechte cijfers en vraagt om specifieke begeleiding."