Aanbod voor ouders basisonderwijs

In een aantal situaties kan het nuttig zijn een onafhankelijk deskundige in te schakelen. Bijvoorbeeld als

 • de schoolprestaties van uw kind achterblijven of plotseling sterk achteruitgaan
 • ouders en school van mening verschillen ten aanzien van capaciteiten en mogelijkheden van uw kind
 • uw kind zich niet prettig voelt op school
 • uw kind zich op school en thuis heel verschillend gedraagt
 • u voor een belangrijke keuze/beslissing staat in de schoolloopbaan van uw kind

Problemen op school kunnen verschillende oorzaken hebben. Misschien moet uw kind erg op zijn tenen lopen of is de lesstof juist veel te makkelijk en is er sprake van hoogbegaafdheid. Ook sociaal-emotionele problemen (laag zelfbeeld, faalangst), gedragsproblemen (teruggetrokken gedrag of juist clownesk gedrag) en motivatieproblemen (schoolbeleving, prestatie motivatie) kunnen oorzaak of gevolg zijn van tegenvallende schoolresultaten of hekel aan school. Tegenvallende schoolresultaten kunnen ook het gevolg zijn van verkeerd of gebrekkig leergedrag. Hoe pakt een leerling taken aan; beschikt hij/zij over voldoende strategieën om tot resultaat te komen? Hieronder vindt u enkele hulpvragen van ouders als voorbeeld. 

U kunt altijd vrijblijvend via e-mail of telefoon contact met mij opnemen voor nadere informatie. Ik denk graag met u mee!

Voorbeelden van hulpvragen van ouders van leerlingen in het basisonderwijs

 • is er sprake van hoogbegaafdheid?
 • is mijn kind (versneld) toe aan groep 3?
 • geeft de uitslag Cito entreetoets groep 7 een goed beeld van mijn kind?
 • welk type voortgezet onderwijs is geschikt voor mijn kind?
 • heeft mijn kind wel de juiste aanpak/inzicht? Bijv. bij redactiesommen en/of zelfstandig leren voor toetsen in de bovenbouw

Onderzoek

Voorbeelden van onderzoeken die kunnen worden uitgevoerd. Afhankelijk van de hulpvraag wordt gekozen voor één onderzoek of een combinatie van onderzoeken.

 • Intelligentieonderzoek
 • Onderzoek naar gebruik van leerstrategieën (vanaf groep 6)
 • Onderzoek naar leervoorwaarden (is leerling toe aan groep 3?)
 • Didactisch onderzoek bij basisschoolleerlingen (bepalen van het lees-, spelling- en rekenniveau)
 • Onderzoek bij schoolkeuze voortgezet onderwijs
 • Onderzoek naar schoolbeleving en prestatie-motivatie
 • Onderzoek naar zelfbeeld en faalangst

"U kunt bij mij terecht voor psychodiagnostisch onderzoek, advies en begeleiding als de schoolprestaties van uw kind achterblijven of als er behoefte is aan een onafhankelijk advies."