Coaching

Coaching van individuele docenten In de hectiek van een school ontbreekt het vaak aan tijd en menskracht om docenten die daar behoefte aan hebben op individuele basis begeleiding te bieden. Het kan dan gaan om beginnende docenten, herintreders, zij-instromers, docenten in een reïntegratietraject of docenten die leidinggevende of coördinerende taken krijgen. Coaching vindt plaats ‘on the spot’ en kan betrekking hebben op lesopzet, toetsen, klassenmanagement, voeren van functioneringsgesprekken en leiden van vergaderingen.

"Mijn uitgangspunt voor het aanbod aan scholen is altijd dat het direct toepasbaar moet zijn in de dagelijkse praktijk. Dat betekent nascholing aan de hand van praktische workshops, coaching van docenten ‘on the spot’ , praktisch uitvoerbare handelingsadviezen voor individuele leerlingen en faalangstreductietraining in de context van schooltaken."