Diagnostiek en begeleiding

Diagnostiek en begeleiding van een individuele leerling Scholen kunnen leerlingen aanmelden voor psychodiagnostisch e/o pedagogisch-didactisch onderzoek. Het gaat dan meestal om leerlingen waarbij hoogbegaafdheid wordt vermoed of om leerlingen die ondanks hun inzet achterblijvende resultaten behalen. In mijn advies besteed ik ruim aandacht aan oplossingsgerichte handelingsadviezen die voor de docent ook praktisch uitvoerbaar zijn.

"Mijn uitgangspunt voor het aanbod aan scholen is altijd dat het direct toepasbaar moet zijn in de dagelijkse praktijk. Dat betekent nascholing aan de hand van praktische workshops, coaching van docenten ‘on the spot’ , praktisch uitvoerbare handelingsadviezen voor individuele leerlingen en faalangstreductietraining in de context van schooltaken."