Manita van der Stel

Ik ben afgestudeerd en gepromoveerd aan de Universiteit Leiden. Als onderwijspsycholoog heb ik mijn werkterrein zowel op het gebied van diagnostiek, advies en begeleiding van individuele leerlingen als op het gebied van scholing en coaching van docenten(teams) in het basis-, voortgezet en beroepsonderwijs. Leerstrategieën (‘leren leren’) en hoogbegaafdheid vormen mijn bijzondere aandachtsgebieden. Mijn kennis en ervaring uit de praktijk en uit wetenschappelijk onderzoek breng ik samen in mijn eigen praktijk voor onderwijsadvies in Voorschoten. Op deze manier kan ik leerlingen en hun ouders op een snelle en persoonlijke manier van dienst zijn. Ook scholen bied ik graag maatwerk als het gaat om scholing of coaching van docenten, individueel of in teamverband.

De afgelopen 25 jaar heb ik ruime ervaring opgedaan in uiteenlopende functies (psycholoog, wetenschappelijk onderzoeker, docent en schoolmanagement) in bijna alle niveaus van het onderwijs, variërend van school voor zeer moeilijk lerende kinderen tot universiteit. Mijn jarenlange ervaring heeft mij ervan overtuigd dat goede leerstrategieën en taakaanpak leiden tot betere leerresultaten en zo ook positief bijdragen aan het geloof in eigen kunnen en de motivatie voor school. Met de juiste begeleiding kan iedere leerling, met kleine of juist grote stappen, op zijn eigen niveau leren leren en zo een plezierige schooltijd hebben.

Ik ben aangesloten bij de beroepsvereniging Nederlands Instituut van Psychologen (NIP) en de European Association for Research on Learning and Instruction (EARLI).

 

"Met de juiste begeleiding kan iedere leerling, met kleine of juist grote stappen, op zijn eigen niveau ‘leren leren’ en zo een plezierige schooltijd hebben."


"Hoogbegaafdheid als zodanig is geen probleem. Om te voorkomen dat het een probleem wordt, dienen onderwijsmethoden en –materialen aangepast te worden aan de behoeften van hoogbegaafde leerlingen."