Faalangstreductietraining

Sommige leerlingen beschikken wel over goede leerstrategieën, maar tijdens toetsen gebruiken zij deze niet. Hun geheugen wordt dan als het ware geblokkeerd door angst om te falen. Deze leerlingen zijn gebaat bij een faalangstreductietraining. Ik geef deze training aan groepjes van 4 tot 6 leerlingen.

"Mijn uitgangspunt voor het aanbod aan scholen is altijd dat het direct toepasbaar moet zijn in de dagelijkse praktijk. Dat betekent nascholing aan de hand van praktische workshops, coaching van docenten ‘on the spot’ , praktisch uitvoerbare handelingsadviezen voor individuele leerlingen en faalangstreductietraining in de context van schooltaken."