Leren leren

Leerlingen hebben soms moeite met één of meer schoolvakken. Uit onderzoek weten we dat niet alleen intelligentie, concentratie en motivatie belangrijk zijn voor schoolsucces, maar ook de manier waarop leerlingen leren. Leerstrategieën (metacognitieve vaardigheden) bepalen in belangrijke mate de leerprestatie.

In het huidige onderwijs wordt juist veel verwacht van leerlingen als het gaat om inzicht in het eigen leerproces: “Welke strategieën moet ik kiezen om deze leertaak goed aan te pakken? Wat moet ik doen als ik het niet meer weet? Hoe kan ik iets wat ik bij het ene vak geleerd heb ook weer toepassen bij een ander vak?” Allemaal vragen die te maken hebben met het individuele leerproces, met ‘leren leren’. Lang niet iedere leerling is in staat zelfstandig te ‘leren leren’. Zelfs hoogbegaafde leerlingen lopen regelmatig tegen problemen op als het onderwijs voor hen uitdagender wordt, bijvoorbeeld in het voortgezet onderwijs. Zij hebben vaak niet ‘leren leren’, omdat goede resultaten zonder echte inspanning tot stand kwamen.

Als leerlingen ondanks hun inzet te maken krijgen met steeds maar tegenvallende resultaten, dan zakt de moed in de schoenen en raakt de leerling gedemotiveerd. Hij/zij heeft het idee dat het allemaal toch geen zin heeft. Kortom, de werkhouding verslechtert en de resultaten gaan nog meer achteruit.

Deze leerlingen zijn gebaat bij de professionele hulp van iemand die hen leert leren. Ik kan deze begeleiding bieden. Door leerlingen hardop te laten denken, breng ik aan de hand van een scoringsmethode in kaart hoe hij/zij taken aanpakt, welke strategieën hij/zij gebruikt of juist niet gebruikt. Daarna gaan we aan de slag met de taken die de leerling voor school moet doen. Dit is uitdrukkelijk iets anders dan reguliere huiswerkbegeleiding. Niet de inhoud of de controle op huiswerk, maar de aanpak van de leerling, de leerstrategieën staan centraal. Na verloop van tijd zal de leerling in staat zijn deze strategieën toe te passen op uiteenlopende taken.

"Met de juiste begeleiding kan iedere leerling, met kleine of juist grote stappen, op zijn eigen niveau ‘leren leren’ en zo een plezierige schooltijd hebben."