Aanbod voor ouders in het voortgezet en beroepsonderwijs

In een aantal situaties kan het nuttig zijn een onafhankelijk deskundige in te schakelen. Bijvoorbeeld als

  • de schoolprestaties van uw kind achterblijven of plotseling sterk achteruitgaan
  • ouders en school van mening verschillen ten aanzien van capaciteiten en mogelijkheden van uw kind
  • uw kind zich niet prettig voelt op school
  • u voor een belangrijke keuze/beslissing staat in de schoolloopbaan van uw kind

Problemen op school kunnen verschillende oorzaken hebben. Misschien moet uw kind erg op zijn tenen lopen of is de lesstof juist veel te makkelijk? Ook sociaal-emotionele problemen (laag zelfbeeld, faalangst), gedragsproblemen (teruggetrokken gedrag of juist clownesk gedrag) en motivatieproblemen (schoolbeleving, prestatie motivatie) kunnen oorzaak of gevolg zijn van tegenvallende schoolresultaten of hekel aan school. Tegenvallende schoolresultaten kunnen ook het gevolg zijn van verkeerd of gebrekkig leergedrag. Hoe pakt een leerling taken aan; beschikt hij/zij over voldoende strategieën om tot resultaat te komen? Kortom, zelfstandig ‘leren leren’ lukt niet voldoende. Dit kan zelfs het geval zijn bij hoogbegaafde leerlingen.

Als de achterblijvende schoolprestaties verklaard worden door onvoldoende beheersing van leerstrategieën en taakaanpak, bied ik individuele begeleiding aan. Het doel daarbij is dat uw kind deze strategieën leert toepassen op verschillende vakken en zo ‘leert leren’.

Hieronder vindt u enkele hulpvragen van ouders als voorbeeld. U kunt altijd vrijblijvend via e-mail of telefoon contact met mij opnemen voor nadere informatie. Ik denk graag met u mee!

Voorbeelden van hulpvragen van ouders van leerlingen in het voortgezet en beroepsonderwijs

Onderzoek

Voorbeelden van onderzoeken die kunnen worden uitgevoerd. Afhankelijk van de hulpvraag wordt gekozen voor één onderzoek of een combinatie van onderzoeken.

  • Intelligentieonderzoek
  • Onderzoek naar gebruik van leerstrategieën
  • Onderzoek bij profielkeuze
  • Onderzoek bij studiekeuze
  • Onderzoek naar schoolbeleving en prestatie-motivatie
  • Onderzoek naar zelfbeeld en faalangst

"Bas zit in 2Havo, doet zijn huiswerk en leert voor zijn proefwerken, maar toch vallen de cijfers steeds tegen. Net voldoende of net niet….Waarschijnlijk leert Bas op een verkeerde manier. Heeft hij niet de goede leerstrategieën. Leren kun je leren! Manita van der Stel, Praktijk voor Onderwijsadvies biedt individuele begeleiding bij ‘leren leren’."