Werkwijze

Scholen en organisaties

Op basis van een informatief gesprek ontvangt u een offerte met daarin aard, tijdsinvestering en kosten van de werkzaamheden. Omdat ik maatwerk wil bieden, is het aanbod altijd afgestemd op specifieke vraag en behoefte van de opdrachtgever. Indien u akkoord gaat met het voorstel, maken we verdere afspraken over de uitvoering.
In het geval dat scholen individuele leerlingen aanmelden voor onderzoek (vragenlijst voor schooldiagnostiekvragenlijst school) of begeleiding, is toestemming van de ouders vereist bij leerlingen jonger dan 16 jaar. Ouders dienen op het toestemmingsformulier in te vullen of zij op de hoogte willen worden gebracht van de resultaten van het onderzoek voordat de bespreking met school plaatsvindt. Is dit niet het geval, dan bespreek ik de resultaten van het onderzoek met ouders en school op hetzelfde moment. Ik werk volgens de Beroepscode voor Psychologen van het Nederlands Instituut van Psychologen (NIP). Voor uitgebreidere informatie over de Beroepscode verwijs ik naar het NIP.

"Hoe kan ik mijn leerlingen ‘leren leren’? Praktische workshops over leerstrategieën voor verschillende vakgebieden in het voortgezet onderwijs. Manita van der Stel, Praktijk voor Onderwijsadvies informeert u graag over praktijkgerichte nascholing."