Workshops

Workshops over instructie en remediëring van leerstrategieën/leren leren Leerstrategieën (metacognitieve vaardigheden) dragen in belangrijke mate bij aan schoolsucces, maar tegelijkertijd is de instructie ervan niet eenvoudig. Bovendien verschillen leerlingen onderling aanzienlijk in kennis over en toepassing van deze vaardigheden. Voor docenten in het voortgezet en beroepsonderwijs geef ik workshops gericht op verschillende vakgebieden. Voor docenten in het basisonderwijs staan de workshops in het teken van begrijpend/studerend lezen vanaf groep 5 en rekenen in groep 7 en 8.

 

"Mijn uitgangspunt voor het aanbod aan scholen is altijd dat het direct toepasbaar moet zijn in de dagelijkse praktijk. Dat betekent nascholing aan de hand van praktische workshops, coaching van docenten ‘on the spot’ , praktisch uitvoerbare handelingsadviezen voor individuele leerlingen en faalangstreductietraining in de context van schooltaken."